Korišćenjem naše web-stranice, odobravate upotrebu kolačića u skladu s Pravilima o kolačićima.

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti pripada privrednom društvu JPK Trading DOO Beograd Jurija Gagarina br. 231/329, 11070 Beograd (Novi Beograd), Matični broj: 21925900, PIB: 113787658  („Politika privatnosti“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti kako biste razumeli naše smernice i procedure u vezi sa vašim podacima o ličnosti i kako ćemo ih tretirati.

Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka JPK Trading sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakon“).

Prikupljamo podatke o vama kada kreirate korisnički nalog na našoj web stranici cosori.rs, kada se prijavite na svoj nalog, u vezi sa vašim aktivnostima (uključujući transakcije) na web stranici cosori.rs, pregledom ponuda i u vezi sa ažuriranjem podataka na korisničkom nalogu. 
Takođe, možemo prikupljati podatke o vama iz drugih zakonitih izvora kako bismo vam pružili naše proizvode i usluge. Takvi izvori mogu uključivati ​​javne izvore i stranice društvenih medija trećih strana. Ovi podaci mogu uključivati:
lični podaci za kontakt; i
sve lične podatke koji su deo vašeg profila na društvenim mrežama trećih strana (npr. Facebook) i za koje ih ovlašćujete da otkriju (npr. ime, adresa e-pošte, pol, datum rođenja, grad, profilna slika, korisničko ime, lista prijatelja). Više o prikupljenim podacima možete saznati ako posetite dotičnu stranicu društvene mreže treće strane.
Ukoliko nam ne dostavite neophodne podatke o ličnosti (mi ćemo vam naglasiti kada se to desi, na primer, time što ćemo naglasiti ove informacije u našim obrascima za registraciju), potencijalno nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo našu robu i/ili pružamo naše usluge.
Nećemo koristiti niti deliti vaše podatke o ličnosti u svrhe koje nisu povezane sa svrhama opisanim u ovoj Politici privatnosti a da vas o tome ne obavestimo, a ukoliko to bude potrebno daćemo vam priliku da odlučite da li smemo da koristimo vaše podatke o ličnosti na taj način.
Odgovarate za tačnost i istinitost svih informacija koje ste nam dali ili koje nam date i garantujete da ćete svojim korisničkim nalogom upravljati lično.
Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem web stranice cosori.rs, kao i da nam ne ustupate svoje podatke o ličnosti.


Saglasnost

U postupku kupovine na web stranici cosori.rs saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i prihvatili Politiku privatnosti.

Korišćenje informacija
Sve informacije koje prikupimo mogu se koristiti:
Za personalizaciju vašeg korisničkog iskustva i prilagođavanja vašim individualnim potrebama
Za personalizaciju reklamnog sadržaja
Za razvoj naše web stranice
Kako bismo poboljšali naše korisničke usluge i korisničku podršku tako da vas kontaktiramo putem e-maila
Za učestvovanje u takmičenju, promociji ili anketi


1. DEFINICIJE
Kupac: svako fizičko lice starije od 18 godina ili pravno lice koje pristupi web stranici cosori.rs stvaranjem i korišćenjem korisničkog naloga ili koje izvrši porudžbinu bez kreiranja korisničkog naloga, nakon što je prethodno izrazilo saglasnost s ovim Uslovima i odredbama.

Korisnički nalog: deo web stranice kojem se pristupa putem e-mail adrese i lozinke koji omogućuje kupcu slanje porudžbina i gde se takođe može pronaći istorija kreiranih porudžbina. Kupac je odgovoran i pobrinuće se da su svi podaci uneseni prilikom kreiranja naloga tačni, potpuni i važeći.

Korisnik: Kupac ili posetilac koji koristi web stranicu.

Korpa: deo web stranice gde se unose proizvodi koje je kupac odabrao za kupovinu.

Proizvod: svaki artikal prikazan na web stranici cosori.rs, koji je u trenutku kreiranja Porudžbine dostupan i treba biti isporučen Kupcu na osnovu njegove Porudžbine;

Porudžbina: prenos od strane Kupca na web stranici ispunjavanjem obaveznih podataka o nameri kupovine proizvoda prikazanog na web stranici. Automatska potvrda Porudžbine od strane web stranice ne stvara ugovorne obaveze.

Prihvatanje porudžbine: je e-mail koji šalje operater nakon provere prisutnosti proizvoda u skladištu i sadrži detaljne informacije o isporuci.

Recenzije: pisana procena Korisnika o karakteristikama i načinu korišćenja proizvoda, napisana na osnovu ličnog iskustva, u kojoj se navodi da li je proizvod u skladu s navedenim specifikacijama ili ne.

Ispitanik/Korisnik: svaka fizička osoba koja je identifikovana ili se može identifikovati, direktno ili indirektno, na osnovu određenih ličnih podataka

Lični podaci: podaci koji se odnose na nosioca podataka, posebno ime, identifikacioni broj i jedan ili više elemenata specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet, kao i zaključci koji se mogu izvući iz podataka koji se odnose na dotičnu osobu;

Osetljivi podaci: a) lični podaci koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političke stavove, verska ili filozofska uverenja, članstvo interesnoj grupi ili članstvo u predstavničkom telu, polni život b) lični podaci o zdravlju, patološkim zavisnostima i lični podaci o kriminalu - prekršaji

Saglasnost: dobrovoljna i slobodna manifestacija želja nosioca podataka, zasnovana na odgovarajućim informacijama, kojom daje nedvosmislen pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega odnose, bilo u celosti ili u vezi s određenim radnjama;

Prigovor: izjava nosioca podataka koja se protivi obradi njegovih ličnih podataka i koji zahteva prestanak obrade ili brisanje podataka koji se obrađuju;

Sprovodilac obrade: fizičko ili pravno lice, telo javne vlasti, agencija ili drugo telo koje, samo ili zajedno s drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka, donosi i sprovodi odluke u vezi sa obradom (uključujući instrument koji se koristi) ili nalogom da ih u njegovo ime sprovodi ovlašćena osoba

Obrada podataka: znači bilo koju radnju ili skup operacija koje se izvode na ličnim podacima ili grupama ličnih podataka, sa ili bez upotrebe automatizovanih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, izdvajanje, savetovanje, korišćenje , otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, sređivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, sprečavanje njihove dalje upotrebe, izradu fotografija, zvučnih zapisa ili slika te beleženje fizičkih karakteristika koje se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca (npr. otisci prstiju, dlan otisci, uzorci DNK, skeniranje oka);

Prenos podataka: stavljanje podataka na raspolaganje određenoj trećoj strani;

Brisanje podataka: pretvaranje podataka u neprepoznatljive podatke, tako da njihovo vraćanje više nije moguće;

Uništavanje podataka: potpuno fizičko uništavanje medija koji sadrži podatke;

Obrada podataka: obavljanje tehničkih radnji vezanih za poslove obrade, nezavisno od načina i sredstava za obavljanje radnji i mesta primene, pod uslovom da se tehnički zadatak obavlja u odnosu na podatke;

Osoba ovlašćena od strane operatera: fizička ili pravna osoba, telo javne vlasti, agencija ili drugo telo koje u ime operatora obrađuje lične podatke na osnovu ugovora s operaterom, uključujući i ugovor sklopljen na osnovu zakonske odredbe;

Osoba odgovorna za zaštitu podataka: telo javnog sektora koje je izradilo podatke od javnog interesa koji podležu obaveznoj objavi elektronskim putem ili tokom čijeg su delovanja ti podaci nastali;

Pružalac podataka: telo s javnim ovlašćenjima koje, ako operater podataka sam ne objavljuje podatke, na web stranici objavljuje podatke koje je operater podataka dostavio; grupa podataka: svi podaci obrađeni u jednom registru;

Treća strana: fizičko ili pravno lice ili telo bez pravnog subjektiviteta, osim nosioca podataka, operatera ili osobe koju je operater ovlastio;

Zaštita podataka u elektronskoj trgovini

Mi smo isključivi vlasnici podataka prikupljenih na stranici. Vaši lični podaci neće biti otkriveni, razmenjeni, preneseni ili dati bilo kom drugom preduzeću iz bilo kojeg razloga bez vašeg pristanka.


Aspekti koji se odnose na treće strane


Ne prodajemo, ne trgujemo niti na bilo koji drugi način otkrivamo vaše lične podatke bilo kojoj neovlašćenoj osobi. Ovo isključuje treće strane koje su uključene u uređivanje naše web stranice ili upravljanje našim poslovanjem, sve dok te strane čuvaju poverljivost podataka koji su im povereni.

Verujemo da je razmena informacija nužna za istraživanje, prevenciju, nezakonite aktivnosti, sumnju na prevaru, situacije koje mogu predstavljati pretnju fizičkoj sigurnosti bilo koje osobe, integritetu korišćenja web stranice ili iz bilo kog drugog razloga definisanog zakonom .

Međutim, podaci koji nisu privatni mogu se otkriti trećim stranama za marketinške, reklamne ili druge svrhe.

Zaštita podataka

Koristimo širok opseg sigurnosnih mera kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Osim toga, samo zaposleni koji obavljaju određene aktivnosti (kao što je naplata ili korisnička služba) imaju pristup ličnim podacima. Računari/sredstva koji se koriste za čuvanje ličnih podataka čuvaju se u sigurnom okruženju.

Da li koristimo kolačiće?

Da. Na našoj web stranici koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo i učinili vaše iskustvo pregledanja sigurnijim. Naši kolačići poboljšavaju pristup našoj web stranici i pomažu nam identifikovati ponovne posete. Osim toga, naši kolačići poboljšavaju korisničko iskustvo prateći korisnike i njihove interese. Međutim, ova upotreba kolačića ni na koji način nije povezana s ličnim podacima na našoj stranici.

Ako želite onemogućiti korišćenje kolačića, to možete učiniti u svom pretraživaču.

Upravljanje kolačićima

Web stranica cosori.rs koristi kolačiće u skladu s odredbama Zakona.

Kolačići specifični za web mesto/internet su takozvani "kolačići sesije zaštićeni lozinkom", "kolačići korpe" i "sigurnosni kolačići", za koje nije potreban prethodni pristanak dotične osobe.

Činjenica obrade, opseg obrađenih podataka: jedinstveni identifikator, datumi, vremena

Subjekti podataka: svi subjekti podataka koji posećuju internet stranicu.

Svrha obrade podataka: identifikacija korisnika, evidentiranje interesa i eventualnih porudžbina, te praćenje posetilaca.

Trajanje obrade podataka, rok brisanja podataka: trajanje obrade podataka je 30 dana za sesijske kolačiće do završetka poseta web stranicama i 30 dana za sve ostale kolačiće, nakon čega se podaci brišu.

Mogući operateri koji mogu imati pristup podacima: lične podatke može obrađivati ​​osoblje operatera, u skladu s gore navedenim načelima.

Pravna osnova obrade: saglasnost ispitanika nije potrebna ako je jedina svrha korišćenja kolačića pružanje komunikacije putem elektronske komunikacijske mreže ili ako su davaocu usluge izričito potrebni kolačići za pružanje usluge informacionog društva koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik.

Newsletter, marketinška aktivnost

1.    Korisnik može izričito i unapred pristati da ga pružalac usluga kontaktira s ponudama oglašavanja i drugim porukama na kontakt podatke navedene u trenutku registracije (na primer, e-mail adresa ili telefonski broj).
2.    Osim toga, Klijent/Korisnik može, u skladu s odredbama ovog obaveštenja, pristati na obradu ličnih podataka potrebnih za slanje oglasnih ponuda od strane Davaoca usluga.
3.    Pružalac usluga neće slati neželjene reklamne poruke, a korisnik se može odjaviti od primanja takvih ponuda bez ikakvih ograničenja i bez navođenja razloga, bez naknade. U tom slučaju Pružalac usluga će iz svoje evidencije izbrisati sve lične podatke potrebne za slanje promotivnih poruka i neće kontaktirati korisnika s drugim promotivnim ponudama. Korisnik se može odjaviti od oglašavanja klikom na link u poruci.

Oglašivač, pružalac usluga oglašavanja ili izdavalac oglasa vodi evidenciju ličnih podataka osoba koje su dale saglasnost u granicama navedenim u saglasnosti. Podaci evidentirani u ovom registru, koji se odnose na primaoca oglasa, mogu se obrađivati ​​samo u skladu sa saglasnosti datoj u obrascu saglasnosti, do njenog povlačenja, a mogu se komunicirati trećim osobama samo uz prethodnu saglasnost osobe.

Facebook

1.    Činjenica prikupljanja podataka, opseg obrađenih podataka: ime registrovano na Facebook.com, odnosno korisnikova javna profilna slika.
2.    Subjekti podataka: svi subjekti podataka koji su se registrovali na stranici zajednice Facebook.com i koji su "lajkovali" (klikom na dugme "Sviđa mi se" na stranici Facebook.com) web stranicu/internet stranicu.
3.    Svrha obrade podataka: deljenje ili lajkovanje određenog sadržaja, proizvoda, promocija ili same stranice na Facebook.com.
4.    Trajanje obrade podataka, identitet operatera koji mogu imati pristup podacima i prava ispitanika u vezi s obradom podataka: ispitanik može saznati informacije o izvoru podataka, obradi podataka , kao i o načinu i pravnoj osnovi prenosa na adresi http:// www .facebook.com/about/privacy/ .
5.    Obrada podataka sprovodi se na stranici Facebook.com, stoga su trajanje obrade podataka, način obrade podataka te mogućnosti brisanja i izmene podataka regulisani pravilima stranice Facebook.com zajednice.: ( http:/ / www .facebook.com/legal/terms?ref=pf ), ( http://www.facebook.com/about/privacy/ )
6.    Pravna osnova obrade: dobrovoljni pristanak nosioca podataka u vezi s obradom njegovih ličnih podataka na web stranici Facebook.com.

Sigurnost podataka

1.    Obrađivač podataka osmišljava i sprovodi postupke obrade na način da osigura zaštitu privatnosti ispitanika.
2.    Obrađivač podataka i osoba koju obrađivač ovlasti u okviru svoje delatnosti osiguravaju sigurnost podataka te preduzimaju tehničke i organizacione mere i uspostavljaju proceduralna pravila potrebna za primenu zakona o pravu na informaciono samoopredeljenje, odnosno o slobodi informacija. ostala zaštita i poverljivost podataka.
3.    Preduzimaju se odgovarajuće mere za zaštitu podataka, posebno od neovlašćenog pristupa, menjanja, otkrivanja, brisanja ili uništavanja, slučajnog uništavanja ili oštećenja i nedostupnosti koje proizlaze iz promena u korišćenoj tehnologiji.
4.    Kako bi se zaštitili elektronski vođeni registri podataka u različitim obrascima za registraciju, odgovarajuće tehničko rešenje mora osigurati da se podaci čuvani u registrima ne mogu direktno povezati i pripisati nosiocu podataka, osim u slučajevima kada je to zakonom dopušteno.
5.    Tokom automatizovane obrade ličnih podataka, obrađivač i osoba ovlašćena od strane obrađivača preduzimaju dodatne mere za sprečavanje neovlašćenog unosa podataka; sprečiti korišćenje sistema za automatsku obradu podataka od strane neovlašćenih osoba putem opreme za prenos podataka; mogućnost provere i identifikacije tela kojima su lični podaci preneseni ili mogu biti preneti putem opreme za prenos podataka; mogućnost provere i utvrđivanja koji su lični podaci, kada i kako uneti u automatizovane sisteme obrade; mogućnost oporavka instaliranih sistema u slučaju kvara i prijava grešaka automatizovane obrade.
6.    Obrađivač i osoba ovlašćena od strane obrađivača prilikom definisanja i sprovođenja mera za obezbeđenje sigurnosti podataka vodi računa o trenutnom stanju tehnike. Treba birati između nekoliko mogućih rešenja obrade koja obezbeđuju viši nivo zaštite ličnih podataka, osim ako bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje rukovodiocu obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Prema članu 20. GDPR-a, ona ima pravo primiti lične podatke koji je se tiču ​​i koje je dala obrađivaču:
·    u strukturiranom, široko korišćenom i kompjuterski čitljivom formatu
·    ima pravo preneti ih drugom obrađivaču
·    zatražiti direktan prenos podataka drugom obrađivaču – ako je to tehnički izvodljivo
·    s izuzetkom: obrade koja se sprovodi u svrhe od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlašćenja
Ovo je novi pravni alat za jačanje kontrole nad vlastitim podacima, koji se može sprovoditi kada je obrada automatizovana, a obrađivač obrađuje podatke na temelju saglasnosti nosioca podataka ili na temelju ugovorne pravne osnove.

Pravni lekovi

Korisnik se može usprotiviti obradi Vaših ličnih podataka ako

a) obrada ili prenos ličnih podataka nužan je isključivo za ispunjenje zakonske obveze kojoj Davalac usluga podleže ili u svrhu legitimnih interesa kojima teži Davalac usluga, primalac ili treća strana, osim ako se obrada zahteva zakonom;

b) lični podaci se koriste ili otkrivaju za direktni marketing, ispitivanje javnog mnjenja ili naučno-istraživačke svrhe;

c) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pružalac usluge ispituje prigovor u najkraćem mogućem roku od dana podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana, odlučuje o opravdanosti prigovora i o svojoj odluci pisanim putem obaveštava podnosioca zahteva. Ukoliko pružalac usluge utvrdi da je prigovor nosioca podataka opravdan, prestaće obrađivati ​​podatke, uključujući prikupljanje i dalji prenos, blokirati podatke te o prigovoru i preduzetim merama na osnovu prigovora obavestiti sve one kojima su lični podaci dostavljeni prethodno preneseni predmet prigovora i koji su dužni preduzeti mere za primenu prava na prigovor.

Ukoliko se korisnik ne slaže s odlukom davaoca usluga, može podneti žalbu sudu u roku od 30 dana od dana njene objave. Sud će raspravljati o predmetu u odsutnosti stranaka.

Pritužbe na moguće povrede od strane obrađivača podataka mogu se podneti nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka:
·    Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čije kontakt podatke možete naći ovde https://www.poverenik.rs/.

Odjava, brisanje podataka

Koristimo adresu e-pošte koju nam date kako bismo vam slali informacije i ažuriranja o vašim porudžbinama, povremene vesti o preduzeću, informacije o proizvodima itd. Ako jednog dana odlučite da se želite odjaviti od daljeg primanja e-pošte, na kraju naših e-poruka pronaći ćete detaljna uputstva koja će vam pomoći u tome.

Osim toga, ako želite izbrisati ili izmeniti svoje podatke, to možete učiniti slanjem e-pošte na hello@cosori.hr . Na zahteve za brisanje ili izmenu odgovorićemo u roku od 5 radnih dana.