Korišćenjem naše web-stranice, odobravate upotrebu kolačića u skladu s Pravilima o kolačićima.

Uslovi korišćenja i prodaje

Uslovi korišćenja i prodaje

Web stranica Cosori dostupna na https://www.cosori.rs u vlasništvu je i kojom upravlja preduzeće JPK Trading, adresa: Jurija Gagarina br. 231/329, 11070 Beograd (Novi Beograd), Matični broj: 21925900, PIB: 113787658 (u daljem tekstu "JPK Trading" ili "Prodavac").

Pristup ovoj web stranici, kao i kreiranje porudžbina putem nje, dopušteni su samo u skladu sa dole navedenim Uslovima i odredbama ("U&C"), Politikom privatnosti, kao i važećim zakonskim propisima.

1. DEFINICIJE

Kupac: svako fizičko lice starije od 18 godina ili pravno lice koje pristupi web stranici cosori.rs kreiranjem i korišćenjem korisničkog naloga ili koje kreira porudžbinu bez kreiranja korisničkog naloga, nakon što je prethodno izrazilo saglasnost sa ovim Uslovima i odredbama.

Korisnički nalog: deo internet stranice kojem se pristupa putem e-mail adrese i lozinke koji omogućuje kupcu kreiranje porudžbina i gde takođe može pronaći istoriju kreiranih porudžbina. Kupac je odgovoran i pobrinuće se da su svi podaci uneseni prilikom kreiranja naloga tačni, potpuni i ažurirani.

Korisnik: Kupac ili posetilac koji koristi web stranicu. 

Korpa: deo web stranice u koji se unose proizvodi koje je kupac odabrao za kupovinu.

Proizvod: svaki artikal prikazan na web stranici cosori.rs, koji je u trenutku kreiranja porudžbine dostupan i treba biti isporučen Kupcu na osnovu njegove Porudžbine;

Porudžbina:svaki unos na web stranici od strane Kupca obaveznih podataka o nameri kupovine proizvoda prikazanog na web stranici. Automatska potvrda Porudžbine od strane web stranice ne stvara ugovorne obaveze.

Prihvatanje porudžbine: je e-mail koji šalje operater nakon provere prisutnosti proizvoda u skladištu i sadrži detaljne informacije o isporuci.

Recenzije: pisana procena Korisnika o karakteristikama i načinu korišćenja proizvoda, napisana na osnovu ličnog iskustva, u kojoj se navodi da li je proizvod u skladu s navedenim specifikacijama ili ne.

2. UGOVORNI USLOVI

Web stranica cosori.rs namenjena je online prodaji proizvoda. Imate opciju kreiranja Porudžbina otvaranjem korisničkog naloga na stranici ili bez otvaranja naloga.

2.1. Korisnički nalog

Kako biste olakšali realizaciju budućih Porudžbina, kao i da biste u bilo kom trenutku imali pristup istoriji svojih Porudžbina, možete kreirati Korisnički nalog na stranici, pristupom odgovarajućem segmentu sajta i unosom potrebnih podataka za registraciju i obradu Vaših Porudžbina , kao što su: E-mail adresa, Ime, Prezime, Broj telefona i lozinka.

Možete poručiti željene proizvode bez kreiranja korisničkog naloga, unosom podataka potrebnih za upravljanje vašom porudžbinom u poseban obrazac dostupan na web stranici.

2.2. Slanje i prihvatanje porudžbine

2.2.1. Za kreiranje online porudžbine odaberite željene proizvode i dodajte ih u korpu pritiskom na dugme "Dodaj u korpu". Nakon što završite s dodavanjem svih željenih proizvoda u svoju korpu, idite na "Korpa". Ovde možete jednostavno proveriti cene i promeniti količine proizvoda. Da biste prešli na sledeći korak, morate se prijaviti ili uneti podatke potrebne za upravljanje Vašom porudžbinom u poseban obrazac dostupan na web stranici cosori.rs:

  • ako već imate korisnički nalog na stranici, samo ispunite polja sa adresom e-pošte, lozinkom i pritisnite dugme "Prijava"

  • nakon kreiranja korisničkog naloga, ako želite kreirati prvu online porudžbinu na stranici cosori.rs, popunite polja sa: email adresa, lozinka, broj telefona, način isporuke, način plaćanja, proverite sadržaj porudžbine, proverite opciju "Pročitao/la sam i saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja i prodaje." a zatim pritisnite dugme "Potvrdi porudžbinu".

  • ako želite kreirati Porudžbinu bez kreiranja korisničkog naloga, ispunite polja sa: E-mail adresa, Prezime, Broj telefona, Način isporuke, Način plaćanja, proverite sadržaj porudžbine, označite opciju " Pročitao/la sam i saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja i prodaje" a zatim pritisnite dugme "Potvrdi porudžbinu".

2.2.2. Porudžbine će obrađivati ​​cosori.rs redosledom kojim su poslate. S tim u vezi, napominjemo da se iz tehničkih razloga ažuriranje zaliha proizvoda prikazanih na web stranici ne može izvršiti trenutno/u stvarnom vremenu u trenutku dodavanja proizvoda u korpu jer je potreban interval ažuriranja.

Stoga vas obaveštavamo da postoji mogućnost, posebno u slučaju proizvoda sa ograničenim zalihama, da željeni proizvod više neće biti dostupan u trenutku dodavanja u korpu. Stoga imajte na umu da će stvarna dostupnost proizvoda biti potvrđena u postupku prihvatanja porudžbine. U slučaju Porudžbina koje sadrže proizvode iz predporudžbine, oni će biti ispoštovani redosledom kojim su primljeni i unutar ograničenja raspoloživih zaliha, u skladu s postupkom prihvatanja porudžbina.

2.2.3. Potvrda o kreiranju vaše porudžbine koju automatski generiše cosori.rs ne predstavlja prihvatanje porudžbine ili prihvatanje porudžbine od strane Prodavca. Prodavac ni u jednom trenutku ne smatra Porudžbinu registrovanom, a za koju nije poslata Potvrda porudžbine kao potvrda o prihvatanju ugovora, već samo kao prikaz namere kupovine.

2.2.4. Potvrda o Prijemu porudžbine od strane Prodavca biće poslata e-poštom nakon provere dostupnosti Proizvoda u skladištu i sadržaće podatke o isporuci.

2.2.5. Prihvatanje Porudžbine se vrši elektronskim putem (e-mail). Određivanje korisnika koji nije registrovani vlasnik Naloga kupca može generisati softverske greške za koje Prodavac nije odgovoran. Porudžbina će biti odbijena od strane sistema i neće biti validna jer je moguće blokirati korisnički nalog. Ako podaci Kupca nisu stvarni ili tačni, Prodavac može odbiti da isporuči porudžbinu čak i u slučaju njenog prethodnog prihvatanja, pri čemu je tako izvršeno prihvatanje nepotpuno i ugovor je nevažeći.

2.2.6. Prodavac može odbiti porudžbinu ako proizvod nije dostupan ili iz razloga koji su nepredvidivi i nezavisni od njegove volje, utvrđeni pre otpremanja (moguće oštećenje pakovanja ili nefunkcionalnost zbog skladištenja ili transporta ili drugi uzroci koji se ne mogu pripisati Prodavcuj), tako da se poručeni proizvodi ne mogu isporučiti u tom stanju. U tom slučaju, Prodavac u najkraćem mogućem roku putem e-maila obaveštava Korisnika o potpunom ili delimičnom odbijanju Porudžbine, odnosno o razlogu odbijanja, te da li je uplatio određeni novčani iznos na račun Prodavca ili je neki novčani iznos blokiran, taj iznos će biti vraćen ili deblokiran u najkraćem mogućem roku na račun s kojeg je izvršeno plaćanje,

2.2.7. Prihvatanje Porudžbine izvršiće se prema stanju zaliha Proizvoda od datuma prenosa Porudžbine. U tom smislu, molimo vas da razmotrite stanje zaliha, kao što je naznačeno za svaki proizvod na web stranici cosori.rs

Proizvod je na zalihama: poručeni proizvod nalazi se na stanju kod Prodavca i biće isporučen prema ugovorenim uslovima, nakon prihvatanja porudžbine od strane Prodavca. Za proizvode na zalihama, prihvatanje porudžbine biće poslato u roku od najviše 24 sata nakon slanja porudžbine. Ako ne primite automatsku potvrdu e-pošte u roku od 24 sata od slanja porudžbine, kontaktirajte nas jer vaša porudžbina možda nije evidentirana iz tehničkih razloga.

Ograničene zalihe:  na zalihama su preostala najviše 3 proizvoda poput onih prikazanih na web stranici cosori.rs, a moguće je pozvati se na odbijanje porudžbine ako se utvrdi da nisu funkcionalni ili imaju oštećenu ambalažu, npr. zbog čega nije zagarantovano prihvatanje narudžbe. Prihvatanje porudžbine, uključujući uslove dostave, izvršiće se putem e-maila poslatog od strane Prodavca. Za proizvode na zalihama, prihvatanje porudžbine biće poslato u roku od najviše 24 sata nakon slanja porudžbine.

Predporudžbina: Proizvodi su dostupni samo na temelju predporudžbine, pod uslovima navedenim za svaki pojedinačni proizvod. Prihvatanje porudžbine i uslova isporuke vršiće se putem e-maila poslatog od strane Prodavca, a zavisi od dogovora sa dobavljačem. Vreme isporuke može biti dugo i nije fiksno, uslovljeno dobavljačem i njegovim politikama u vezi s predmetnim proizvodima, koje se mogu promeniti nezavisno od volje prodavca. Prodavac ne preuzima odgovornost za isporuku ovih proizvoda. Iz nepredviđenih razloga, datum isporuke proizvoda iz prednarudžbe može varirati, procenjeni datum u trenutku predaje porudžbine kao i datum isporuke mogu se promeniti do stvarnog dolaska proizvoda. Prednarudžba ne stvara obavezu isporuke za Prodavca.

2.2.8. Ovi Uslovi i odredbe biće osnova tako sklopljenog ugovora, a uz njih će biti i garantovana potvrda izdata od strane Prodavca ili nekog od njegovih dobavljača. Podnošenjem Porudžbine na web stranici Korisnik pristaje na oblik komunikacije putem kojeg Prodavac obavlja svoje poslovanje (e-mail). Fiskalni dokumenti i garantni list biće poslati e-poštom i na zahtev odštampani na papiru označavanjem odgovarajuće opcije na stranici cosori.rs.

2.2.9. Ako odbijete, vratite ili odbacite 2 Porudžbine ili Proizvoda nakon što Prodavac prihvati te Porudžbine, zadržavamo pravo odbiti da ispunimo buduće Porudžbine poslate na istu adresu isporuke.

2.3. Plaćanje proizvoda

Metod plaćanja koji prihvata cosori.rs je: (1) plaćanje pouzećem.

Vaučeri/kuponi će se koristiti u skladu s propisima i/ili politikama prema kojima su dodeljeni. Vaučeri/kuponi se ne mogu kombinovati s drugim vaučerima/kuponima ili popustima i ne mogu se pretvoriti u novac (nije moguće tražiti njihovu protivvrednost).

Za proizvode dostupne putem Predporudžbine, plaćanje je moguće izvršiti samo u okviru plaćanja pouzećem nakon isporuke proizvoda, nakon što je stigao od dobavljača.

2.4. Dostava proizvoda

2.4.1. Dostava proizvoda iz Porudžbine koju je Prodavac prihvatio putem e-maila vrši se putem kurirske službe (Daily express) na adresu koju je Kupac naveo u procesu kreiranja Porudžbine. Proizvod će biti isporučen zajedno s propratnim dokumentima koje zahtevaju važeći zakoni. Ugovorni odnos podleže odredbama objavljenog Zakona o zaštiti potrošača, tako kupljeni proizvodi mogu biti predmet postupka povlačenja.

2.4.2. Ako je jedan od kupljenih proizvoda u predporudžbini, paket će biti isporučen kada stigne na zalihe, čak i ako su ostali proizvodi u porudžbini na zalihama.

2.4.3. Dostava proizvoda poručenih online vrši se samo na području Srbije, brzom kurirskom dostavom Daily express. Za svaku online porudžbinu primenjuje se trošak dostave od 300 RSD, koji će biti posebno prikazan u porudžbini i na računu. Porudžbine u vrednosti iznad 6000 RSD imaju besplatnu dostavu.

2.4.4. Porudžbine primljene do 15:45 i za koje je prodavac poslao Prijem porudžbine biće isporučene u roku od 24 sata od prihvatanja porudžbine. Porudžbine poslate nakon 15:45 bit će isporučene u roku od 48 sati od prihvatanja porudžbine. Porudžbine poslate nakon 15:45 u petak, subotu i nedelju biće obrađene prvog radnog dana i isporučene u roku od 24 sata od prihvatanja porudžbine.

U svim slučajevima na vreme isporuke može uticati dostupnost proizvoda u skladištu. 

2.4.5. Nakon dostave proizvoda preporučujemo da proverite sadržaj paketa, kompletnost i izgled proizvoda i dodataka. Svaku reklamaciju potrebno je prijaviti pisanim putem ili telefonom u roku od najviše 24 sata od isporuke Proizvoda. Svaki naknadni prigovor u tom smislu neće biti razmatran.

2.4.6. Ako Prodavac nije izvršio svoju obavezu isporuke proizvoda na vreme, u roku od najviše 30 dana od dana prihvatanja porudžbine, osim ako Kupac i Prodavac nisu drugačije dogovorili vreme isporuke, Kupac može zahtevati da se izvrši isporuka u dodatnom roku, zavisno od okolnosti. Ukoliko Prodavac ne isporuči proizvode u navedenom dodatnom roku, Kupac ima pravo otkazati porudžbinu. U ovoj situaciji, Prodavac će bez nepotrebnog odgađanja vratiti sve iznose koje je Kupac platio prema porudžbnii u roku od najviše 7 dana od datuma kada je Kupac saopštio svoju odluku da želi da otkaže porudžbinu.

Ne snosimo odgovornost za kašnjenja uzrokovana radom kurirskih službi. Vreme isporuke može biti odgođeno za vremenski period koji je van kontrole JPK Tradinga zbog kašnjenja kurira. Podnošenjem porudžbine na web stranici, prihvatate ovu činjenicu, budući da ste obavešteni o mogućim kašnjenjima u isporuci proizvoda, i putem ovih U&O i putem e-maila o prihvatanju porudžbine.

3. OGRANIČENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

3.1. Web stranica cosori.rs ili bilo koji njen deo ne sme se reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati ​​ili na drugi način iskorištavati u komercijalne svrhe bez izričite pisane saglasnosti JPK Trading-a.

3.2. Korisnici koji postavljaju materijale zaštićene autorskim pravima na web stranicu cosori.rs preuzimaju odgovornost za korišćenje tih materijala i daju JPK Tradingu i njegovim ograncima neekskluzivno pravo korišćenja, reprodukcije, izmene, prilagođavanja, objave, prevoda i prikazivanja u celom svetu, za na neodređeno vreme, bez naknade, neopozivo i potpuno podlicencirano, u skladu sa svrhom za koju su ti materijali postavljeni na web stranicu cosori.rs. Stoga izjavljujete i garantujete da posedujete ili kontrolišete sva prava na sadržaj koji objavljujete, da je taj sadržaj tačan, da korišćenje sadržaja koji dajete ne krši primenjive zakone i da neće uzrokovati štetu nijednoj osobi ili entitetu.

3.3. JPK Trading ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati i uređivati ​​ili uklanjati bilo koju aktivnost ili sadržaj koji smatra neprikladnim s web stranice cosori.rs. JPK Trading ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj koji objavite vi ili bilo koja treća strana.

3.4. JPK Trading i njegovi ogranci poštuju intelektualnu svojinu. Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, kontaktirajte nas i podnesite zahtev za prekid kršenja autorskih prava.

4. VEZE SA STRANICAMA TREĆIH STRANA

Ova web stranica može sadržati eksterne linkove ka drugim web stranicama. Izuzeci od gore navedenog mogu se odnositi na ove linkove u skladu s informacijama prikazanim na dotičnim stranicama.

JPK Trading ne preuzima nikakvu odgovornost za radnje, proizvode i sadržaj svih njih i bilo koje druge treće strane.

Web stranice trećih strana daju se takve kakve jesu, bez garancija bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, prikladnosti za određenu svrhu ili potpune i kontinuirane funkcionalnosti, bez prekida ili greške.

5. DOSTUPNOST WEB STRANICE, OGRANIČENJA KORIŠĆENJA I PROMENE

5.1. Dostupnost web stranice cosori.rs

Web stranica cosori.rs dostupna je takva kakva jeste. JPK Trading ne daje nikakvu izjavu niti garanciju bilo koje vrste, izričito ili prećutno, u vezi s radom web stranice ili informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda koji su na njoj prikazani.

5.2. Ograničenja korišćenja

Kupci i korisnici web stranice cosori.rs mogu objavljivati ​​recenzije ili komentare ili slati pitanja, sve dok njihov sadržaj nije nezakonit, nepristojan, preteći, klevetnički, narušava privatnost i ne krši prava intelektualne svojine. Čak i pod ovim uslovima, JPK Trading zadržava pravo da ne prikazuje sve primljene recenzije na web stranici.

5.3. Recenzije i komentari

Pisanje recenzija i komentara mogu vršiti Korisnici i Kupci u odeljku "Recenzije". Pisane informacije mogu biti pozitivne i negativne, a odnosiće se na karakteristike i način korišćenja proizvoda. Prilikom podnošenja recenzije ili komentara, korisnik daje prodavcu neisključivo, neopozivo, trajno, teritorijalno neograničeno pravo i daje prodavcu pravo korišćenja, reprodukcije, izmene, prilagođavanja, objave, prevoda, distribucije i prikazivanja ovog sadržaja.

Prilikom pisanja Recenzije ili komentara svaki Korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila:

a. Opisati samo karakteristike i/ili način korišćenja proizvoda, izbegavajući informacije i aspekte koji se mogu promeniti tokom vremena (cena, ponude i promotivni paketi);

b. Pisati na srpskom. Izuzeci su reči ili izrazi u nazivima proizvoda i oni koji se naširoko koriste u medijima vezanim za dato područje;

c. Koristiti prikladan, neuvredljiv jezik, bez izraza koji mogu uvrediti ili uticati na drugog Korisnika;

d. Osigurati da su unete informacije stvarne, tačne, nedvosmislene i u skladu sa primenjivim zakonima, poštujući pritom prava drugih strana, autorska prava, komercijalna prava ili druga prava svojine, publicitet, privatnost, dobre manire ili ugled drugih;

e. Ne koristiti linkove (URL-ove) na druge komercijalne stranice koje obavljaju istu vrstu komercijalne aktivnosti kao Prodavac. Ne pokušavati prevariti usluge koje Prodavac stavlja na raspolaganje ili unositi recenzije i komentare koji sadrže informacije reklamne prirode;

f. Neće pružati niti tražiti, na bilo koji način i u bilo kojoj meri, lične podatke ili bilo koje druge informacije koje mogu rezultovati otkrivanjem ličnih podataka;

g. Ne koristiti recenzije i komentare kao sredstvo komunikacije s Prodavcem. U tom smislu, Korisnik može koristiti podatke za kontakt Prodavca prikazane na web stranici cosori.rs;

h. Ne koristiti vulgarne reči, nepristojne, pornografske sadržaje ili sadržaje koji podstiču mržnju, rasizam, ksenofobiju;

i. Ne pružati lažan, klevetnički, reklamni sadržaj ili sadržaj koji bi mogao predstavljati dela nepoštene konkurencije;

j. Nemojte koristiti lažnu adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili dovoditi u zabludu.

JPK Trading zadržava pravo ukloniti ili urediti takav sadržaj ako se otkrije.

5.4. Nepravilno korišćenje web stranice cosori.rs

5.4.1. JPK Trading zadržava pravo odbiti korišćenje web stranice cosori.rs za kreiranje Porudžbina: (i) ako smatramo da možda kršite ove Uslove korišćenja, (ii) ako zloupotrebite web stranicu (npr. na nelegitiman način) (iii) ako za to postoji komercijalno opravdanje, ili (iv) kada vaši identifikacioni podaci nisu tačni ili stvarni.

5.4.2. Zabranjeno je korišćenje web stranice cosori.rs ili njenog sadržaja na način koji ometa druge korisnike, krši njihova prava, ometa pravilan rad web stranice ili utiče na informacije prikazane na stranici i/ili softveru koji kontroliše njen rad. Korišćenje stranice pod lažnim imenom ili zaobilaženje sigurnosnih mera koje se primenjuju na blokirane delove stranice nije dopušteno. Zabranjeno je koristiti web stranicu ili njen sadržaj na način koji predstavlja ili podstiče ponašanje koje se može smatrati kriminalnim, uključuje građansku odgovornost ili koje krši važeće zakone.

Dakle, kao Korisnik web stranice cosori.rs preuzimate sledeće obaveze:

  1. Pružiti tačne i potpune podatke prilikom kreiranja korisničkog naloga;

  2. Nemojte zloupotrebljavati web stranicu cosori.rs, kršeći zakon ili ove U&O, čime utičete na funkcionalnost;

  3. Kreiranje samo onih Porudžbina koje nameravate ispoštovati. U slučaju slanja lažnih Porudžbina, zadržavamo pravo poništiti navedene Porudžbine i obavestiti nadležna tela;

  4. Poštovati ​​prava intelektualne svojine u vezi s bilo kojim elementom koji se nalazi na web stranici cosori.rs;

  5. Za čuvanje poverljivosti informacija vašeg korisničkog naloga i za obaveštavanje nas ako sumnjate da neko drugi ima uvid u vaše informacije ili koristi vaš korisnički nalog.

6. CENA PROIZVODA

Cena prodatih proizvoda biće prikazana u stvarnom vremenu na web stranici cosori.rs u nacionalnoj valuti Republike Srbije (RSD) i uključuje porez na dodatu vrednost.

Cene proizvoda mogu se ažurirati/promeniti u bilo kojem trenutku i ova promena će zameniti sve prethodno utvrđene cene. Cene će biti primenjene na vašu porudžbinu od trenutka kada je stvarno kreirate, a nakon potvrde porudžbine.

7 GARANCIJE

7.1. Za svu robu koju prodaje JPK Trading vrede uslovi i garancije u skladu sa važećim zakonima i komercijalnim politikama proizvođača.

7.2. Potvrda o garanciji biće poslata e-poštom. Možete zatražiti popravku ili zamenu, osim ako je bilo koje od njih nemoguće ili bi prodavcu nametnulo nesrazmerne dodatne troškove u poređenju sa bilo kojim drugim zahtevom koji ste podneli. Imajte na umu da će svaka neovlašćena intervencija poništiti garanciju na proizvod. Neovlašćene intervencije uključuju (bez ograničenja) sledeće situacije:

    Proizvod nije korišćen u skladu sa instrukcijama opisanim u uputstvu za upotrebu;

    Proizvod nije korišćen u svrhu za koju je proizveden;

    Nedostatak ili oštećenje pečata ili potpisa proizvođača ili prodavca na proizvodima;

    Nedostatak ili oštećenje proizvodne serije; otpečaćivanje opreme ili zapečaćenih komponenti proizvoda;

    Zahvati na proizvodima od strane neovlašćenih osoba od strane Prodavca;

    Toplotna, mehanička i plastična oštećenja proizvoda usled požara, nesreća ili nemara pri upotrebi, prisutnost tragova kontakta sa tečnošću ili drugim tvarima, tragovi oksidacije zbog upotrebe na mestima sa parom ili prekomernom vlagom, prekomernom prašinom;

    Kvarovi uzrokovani transportom, rukovanjem, skladištenjem, ugradnjom i upotrebom proizvoda u neadekvatnim uslovima.

U gore navedenim slučajevima, popravke koje je proizvođač dozvolio i omogućio će se izvršiti uz nadoknadu.

Sva pitanja vezana za garanciju rešavaju se putem e-mail adrese hello@cosori.rs. Ako prijavite problem na navedenu e-mail adresu, proizvod ne morate nigde nositi, mi ćemo poslati kurira po njega.

 

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

8.1. Ni JPK Trading ni bilo koja druga strana uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove web stranice neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak, uključujući posredne ili neposredne štete koje proizlaze iz ili u vezi s korišćenjem web stranice (uključujući odgovornost za zakasneli ili netačni prenos informacija, prekid, obustavljanje ili otkazivanje stranice). Istovremeno, JPK Trading ne preuzima odgovornost za štetu na opremi ili viruse koji mogu zaraziti Vaš računar kao posledicu pristupa, korišćenja ili posete stranici ili korišćenja njenog sadržaja.

8.2. JPK Trading ne nudi garancije bilo koje vrste, implicitne ili eksplicitne, u vezi s pristupom korisnika web stranici cosori.rs. S tim u vezi, JPK Trading ne nudi nikakve garancije da će web stranica cosori.rs i predstavljene informacije zadovoljiti zahteve Korisnika, da stranica neće imati smetnje, da će pravovremeno pružati informacije, da će biti sigurna i bez grešaka.

8.3. Poseta web stranice cosori.rs vrši se na vlastitu odgovornost Korisnika.

8.4. Svi materijali i/ili informacije preuzete ili dobijene na drugi način kao rezultat korišćenja web stranice cosori.rs koriste se na vlastitu odgovornost.

8.5. Takođe, ne možemo garantovati da će bilo koji Proizvodi dostupni u određenom trenutku na web stranici cosori.rs biti dostupni u bilo koje vreme. Stoga zadržavamo pravo prestanka prodaje određenog proizvoda u bilo kom trenutku.

9. PROMENE USLOVA I ODREDBI

9.1. JPK Trading zadržava pravo povremenog ažuriranja i izmene ovog dokumenta, u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Srbije, kako bi odražavao sve promene u načinu i uslovima rada web stranice cosori.rs ili bilo koje promene u pravnim zahtevima.

9.2. Vaše porudžbine podležu uslovima koji su na snazi ​​u trenutku slanja porudžbine, podložno potvrdi porudžbine od strane Prodavca,.

10. MERODAVNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja regulisani su i tumačeni u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Kada se ne može postići sporazumno rešenje Rešavanje sporova koji bi mogli nastati u vezi s Uslovima korišćenja rešavaće nadležni sudovi.

11. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU

11.1. Kupac fizička osoba, kao potrošač prema Zakonu o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana, bez obrazloženja odluke o odustajanju i bez ikakvih drugih troškova osim onih neposredno vezanih za vraćanje proizvoda.

11.2. Navedeni rok za povlačenje ističe u roku od 14 dana od datuma kada Kupac ili treća strana, osim prevoznika, koju je naveo Kupac, fizički preuzme Proizvode u posed.

11.3. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, svako fizičko lice ili grupa fizičkih lica osnovana u udruženjima, koja deluje u svrhe izvan svoje trgovinske, industrijske ili proizvodne delatnosti, koristi mogućnost odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu. Za pravna lica ne vrede odredbe o odustajanju od ugovora saglasno Zakonu o zaštiti potrošača.

11.4. Pre isteka roka za odustajanje od ugovora, Klijent obaveštava JPK Trading o odluci o odustajanju od ugovora. U tu svrhu Kupac može izabrati jednu od sledećih opcija:

a. Model elektronskog obrasca za povrat proizvoda poslat na e-mail adresu zajedno s računom poslate porudžbine;

b. Dati bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava svoju odluku o trajnom odustajanju od ugovora; ili

c. Ispuniti i poslati u elektronskom obliku na adrese e-pošte navedene na web stranici uzorak obrasca za povlačenje iz Zakona o zaštiti potrošača. 

11.5. JPK Trading će Kupcu bez odlaganja dostaviti potvrdu prijema obrasca i/ili odluku o odustanku, a Kupac mora slediti instrukcije u e-mailu. Ukoliko ispunite Obrazac za povrat proizvoda na web stranici, na navedenu e-mail adresu ćemo Vam poslati potvrdu prijema zahteva za odustanak.

11.6. JPK Trading neće nadoknaditi dodatne troškove ako je Kupac izričito izabrao drugačiju vrstu dostave od standardne isporuke koju nudi JPK Trading.

11.7. Osim ako JPK Trading nije ponudio posredno/neposredno preuzimanje proizvoda, Kupac vraća proizvode ili ih predaje JPK Tradingu ili osobi koju je JPK Trading ovlastio za primanje proizvoda, bez nepotrebnog odgađanja i u roku od najviše 14 dana od dana datuma kada je JPK Trading saopštio svoju odluku o odustanku od ugovora/odricanju od Porudžbine koju je potvrdio i dostavio JPK Trading. Uslov se poštuje ako JPK Trading ponudi za dobre komercijalne odnose ispunjavanje i plaćanje formalnosti vezanih za slanje kurirske službe ako e-poštom prihvatite kurira kojeg je navelo naše preduzeće.

11.8. Kupac je odgovoran za smanjenje vrednosti proizvoda koje proizlazi iz manipulacija koje nisu potrebne za utvrđivanje prirode, kvaliteta i funkcionisanja proizvoda.

11.9. Proizvod će biti vraćen u celini, po mogućnosti s neoštećenom ambalažom, dodacima, korisničkim uputstvima i nagradama (ako su bile ponuđene u sklopu promocija). Ako je vrednost Proizvoda vraćenog u roku predviđenom zakonom smanjena krivicom Kupca (tokom perioda od 14 dana Proizvod se mora koristiti samo za testiranje načina rada) ili postane neprikladan za prodaju, tada će iznos koji se vraća kupcu u skladu s tim biti smanjen, u skladu s važećim zakonodavstvom.

11.10. Nakon prijema Proizvoda, JPK Trading Kupcu šalje pismeno obaveštenje (e-mailom) kojim potvrđuje prijem paketa, a Proizvod se predaje servisu na proveru ispravnosti i funkcionalnosti samo ako su protekli gore navedeni zakonski rokovi ispoštovani. U suprotnom, Kupac se e-mailom obaveštava o odbijanju povrata.

11.11. Nakon provere Proizvoda u servisu, stručno lice u servisu priprema dokument o smanjenju vrednosti Proizvoda (ako je primenjivo), iznos koji se vraća Kupcu, a koji se u skladu s tim umanjuje.

11.12. JPK Trading nadoknađuje vrednost proizvoda koristeći iste metode plaćanja koje je kupac koristio za početnu transakciju, osim ako je kupac pristao na drugačiji način plaćanja i pod uslovom da kupac ne mora platiti proviziju nakon povrata i/ili je plaćanje izvršeno u gotovini, u kojem slučaju će cena biti vraćena na bankovni račun koji je naveo Kupac. U slučaju online kartičnih transakcija, iznose je potrebno vratiti na račun s kojeg je izvršeno plaćanje. U slučaju korišćenja prava na odustanak, sve neposredne troškove povrata proizvoda, uključujući i troškove transporta, snosi Kupac i ne vraćaju se. Ne možemo prihvatiti dostavu proizvoda kurirskom službom ili pouzećem.

11.13. Prodavac nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana netačnim i/ili netačnim brojevima bankovnih računa ili poštanskih adresa koje je naveo Kupac.

12. RAZNO

12.1. Ni Klijent niJPK Trading neće biti odgovorni za ne izvršavanje ili nepravilno izvršavanje obaveza preuzetih ovim Ugovorom ili koje su im nametnute prema zakonu u vezi s ovim, ako je takvo ne izvršavanje pravovremeno i/ili ispravno, u celosti ili delimično, zbog više sile ili vanrednih događaja.

12.2. U skladu sa zakonskim odredbama, dužni ste odvojeno prikupljati električni i elektronski otpad  i predati ga ovlašćenim centrima za prikupljanje tog otpada i reciklažu.

12.3. Informacije o zaštiti vaših ličnih podataka detaljno su navedene u Politici privatnosti koja je dostupna u posebnom delu web stranice cosori.rs.

12.4. Ova web stranica koristi kolačiće. Naša politika kolačića dostupna je u odeljku Politika privatnosti.

12.5. Vaše primedbe ili zahteve u vezi s korišćenjem web stranice možete podneti ovde:

JPK Trading

E-pošta: hello@cosori.rs

Mi ćemo ih analizirati i na njih ćemo odgovoriti u roku od najviše 30 radnih dana od prijema, ako su propraćeni s dovoljno podataka za identifikaciju.

Da biste se obratili nacionalnom telu za zaštitu potrošača, možete pristupiti putem linka: https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace#S1